Om Akupunktur

Akupunktur & Traditionel Kinesisk Medicin

Akupunktur, eller Zhen-Jiu, som det hedder på kinesisk er en del af Traditionel Kinesisk Medicin (TKM), som er en flere tusind år gammel lægevidenskab med sit eget diagnose- og behandlingssystem. Internationalt anvendes betegnelsen ‘Traditional Chinese Medicine’ (TCM).
Inden for traditionel kinesisk medicin tilstræber man at øge livskvaliteten, forebygge sygdom og genetablere balance. Hertil anvendes blandt andet nåle, urter, kropsøvelser, samt kost- og livsstilsvejledning.

Akupunktur

Ordet “akupunktur” stammer fra de to latinske ord; “Acus”, der betyder nål eller spids, og “pungere”, der betyder punktere eller stikke. Betegnelsen er altså en vestlig konstrueret term, men er i dag blevet en international anvendt betegnelse for behandlingsmetoden.

Meridianer og qi

Et centralt begreb i akupunkturenen er qi, som er energi, der bevæger sig rundt i kroppen via et kanalsystem, der kaldes meridiansystemet. Denne energi kan kontaktes ved at isætte nåle i huden på bestemte punkter på meridianerne i kroppen og herved skabe balance og fremme sundhed. Selv om meridianbanerne kan minde lidt om blodbanerne og nervesystemet, har de et anderledes forløb og følger altså ikke disse.

Akupunkturpunkter

På kroppen findes der 361 klassiske akupunkturpunkter, som fordeler sig på de 12 regulære meridianer, samt på Du og Ren meridianerne, som er 2 af de i alt 8 ekstraordinære meridianer. Med tiden er der dog blevet tilføjet en lang række såkaldte ekstra punkter, hvoraf mange ligger placeret uden for meridianerne. Alle akupunkturpunkterne har deres eget navn, nummer og egenskaber.

Akupunktur - Meridianer og akupunkturpunkter

Taoisme – yin og yang

Traditionel kinesisk medicin og dermed også akupunktur bygger først og fremmest på taoismen og dens holistiske filosofi, hvor alt skal ses som en del af en helhed. Ifølge taoismen kan man ikke forstå en enkelt del af kroppen, uden at se denne som en del af hele kroppen. I Taoismen indgår også teorien om Yin og Yang og disse er fundamentale begreber inden for akupunkturen. De er hinandens modsætninger, men er samtidig fuldstændig afhængige af hinanden. Yin er det mørke, langsomme og kølige, mens yang er det lyse, hurtige og varme. Når yin og yang er i balance, er kroppen det også. Derfor drejer mange akupunkturbehandlinger sig om at få skabt balance mellem yin og yang.

yin yang taoisme og akupunktur

Nogle af de øvrige teorier der arbejdes med i akupunktur er “De 8 principper”, “De 5 elementer”, zang-fu (indre organer), organuret, samt de vitale substanser shen (sjæl), qi (energi), jin-ye (kropsvæsker), xue (blod) og jing (essens som består af før- og efterhimmelsk qi).
I akupunktur betragtes sygdom som et udtryk for ubalance i kroppen eller en forstyrrelse af qi.

→ Læs mere hvordan akupunkturbehandling foregår her: Behandling.

Erfaringsvidenskab

Mens vestlig lægevidenskab hovedsageligt bygger på det der kan måles og vejes (blodprøver, røntgenbilleder osv.), er akupunktur fortrinsvis en erfaringsvidenskab med en mere end 2.000 år lang historie.
I kraft af akupunkturens fantastiske behandlingsresultater og den omfattende forskning inden for området, er akupunkturen i dag blevet langt mere integreret med den vestlige verdens behandlingsformer og akupunktur indgår derfor nu i patientbehandlingen på mange hospitaler verden over.

Akupunkturens Historie

“Den Gule Kejsers Klassiker”

Den tidligste dokumentation, der omhandler akupunktur er intet mindre end verdens ældste bog om medicin, “Den Gule Kejsers Klassiker” (Huang Di Nei Jing). Denne lærebog om kinesisk lægekunst består af to værker, Su Wen og Ling shu. Førstnævnte beskriver hvordan mennesket kommer i balance med sig selv, mens sidstnævnte er en praktisk anvisning i akupunkturbehandling. Nyere forskning har fastslået at lærebogen er skrevet i De Stridende Staters Periode (475 – 221) f. Kr. Den er skrevet som en samtale mellem den kinesiske kejser Huang Di (Den Gule Kejser, 2.698 – 2.589 f. Kr.) og hans minister Qi Bo. Samtalerne i bogen fandt sted for mere end 4.500 år siden og bestod af kejserens spørgsmål og ministerens svar på disse.

Huang Di Nei Jing - Den Gule Kejsers Klassiker - Den Gule Kejser

Fund og kilder

Fra Han (Huang) dynastiets tid (206 – 24 f. Kr.) har man beviselige fund, der dokumenterer brug af metalnåle i guld, bronze, stål, samt skriftlige kilder om moxibustion, som er en særlig teknik inden for akupunkturen, hvor man antænder kinesisk gråbynke for at skabe varme i akupunkturpunkterne.

→ Læs mere om kinesisk medicin og akupunkturens historie her